PROGRAMY


Biathlon dla każdego

Program „Biathlon dla każdego” jest w założeniu imprezą sportowo – społeczną dedykowaną dla wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Wydarzenie to ma za zadanie zaktywizowanie mieszkańców miejscowości, gdzie będą odbywały się zawody do spędzania wolnego czasu na uprawianiu sportu i rekreacji. Tego typu wydarzenie jest świetną okazją do rodzinnej integracji, a także do zacieśniania więzi w lokalnych społecznościach poprzez sport, a Dla lokalnych MOSiR – ów oraz jednostek samorządowych będzie to bardzo dobra okazja do promocji aktywnego stylu życia wśród okolicznych mieszkańców. Program „Biathlon dla Każdego” to także promocja współzawodnictwa i zdrowej opartej o zasady fair-play rywalizacji. Zawody będą odwiedzane przez zawodniczki Kadry Narodowej – Uczestniczki Igrzysk Olimpijskich w Soczi oraz medalistki Mistrzostw Świata i Europy, co z pewnością będzie dodatkową atrakcją dla uczestników.
Zawody będą rozgrywane w miejscach ogólnodostępnych, gdyż ostrą broń, która jest stosowana w biathlonie zastępują karabinki laserowe. Są one całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Dzięki temu organizatorzy nie są w żaden sposób ograniczeni podczas doboru potencjalnych lokalizacji zawodów, a zawodnicy nie stwarzają podczas strzelania niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Już sama broń laserowa wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Dzięki temu zawody można rozgrywać w licznie uczęszczanych miejscach takich jak: parki, centra miast itp.
W zawodach może wystartować każdy, kto tylko czuje się na siłach do przemierzenia dystansu, który jest określany dla każdej z grup wiekowych przez regulamin zawodów. Zawodnicy podzieleni są na kategorie, gdzie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom a zwycięzcy cenne nagrody. W projekt zaangażowane są m. in MOSiR Siemianowice Śląskie, MOKiS Duszniki Zdrój czy WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie.

Idea i cel
Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Biathlonu przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem programu jest upowszechnianie biathlonu, jak również promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu, działań społecznych i edukacyjnych. W latach 2014-2017 program ma wpłynąć na zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uprawiających biathlon, poprawę rozpoznawalności biathlonu i znajomości dyscypliny, zapoznanie z regionalnymi ośrodkami biathlonowymi oraz narciarstwa biegowego umożliwiającego uprawianie wyczynowe, jak i rekreacyjne biathlonu, podniesienie poziomu prowadzenia zajęć w klubach poprze doposażenie sprzęt, jak również podniesienie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.
W pierwszym roku programu (2014) do udziału zaproszono biathlonowe kluby sportowe z województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, w których ćwiczą młodzi sportowcy marzący o sukcesach na miarę Tomasza Sikory. To właśnie spośród tych młodych sportowców w ciągu najbliższych lat zostaną wyłonieni zawodnicy, którzy będą reprezentować biało czerwone barwy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, a z pewnością w 2022 roku – idea olimpijska jest jedną z najważniejszych w projekcie.
Polski Związek Biathlonu postawił w roku inauguracyjnym na aspekt doposażenia uczestniczących w projekcie klubów w sprzęt narciarski i karabinki laserowe (dla jednego klubu: 15 kompletów: narty, buty , kije, wiązania do techniki łyżwowej oraz 3 szt. karabinków laserowych, 3 podpórki strzeleckie), następnie na promocję projektu przez organizację w 2014 roku minimum jednych zawodów przez każdy z uczestniczących w programie klubów z wykorzystaniem przekazanego sprzętu, zrealizowanych w szkołach podstawowych oraz promocję poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu banneru w każdym klubie o realizowanym projekcie, 100 plakatów w formacie A1 do rozwieszenia w okolicy klubu, ulotek informacyjnych o biathlonie do rozdawania podczas ogólnodostępnych zawodów oraz w klubach w celu zachęcania uczniów do zajęć sportowych.
W 2015 roku pragniemy doposażyć kolejne kluby w sprzęt do narciarstwa biegowego, ale również chcemy poprawić jakość szkolenia w okresie bezśnieżnym do czego niezbędne są nartorolki, przygotowane specjalnie dla dzieci.

W 2014 roku dla grupy 15 zawodników z każdego klubu dofinansowano zakwaterowania i wyżywienia przez 8 dni na konsultacjach podczas zorganizowanych wyjazdów w dniach wolnych od nauki, tj. 4 wyjazdy weekendowe lub dwa wyjazdy 4 dniowe w okresie wolnym od nauki.

W 2015 roku program zakłada kontynuację zadań z 2014 roku oraz rozszerzenie działania o:
a) organizację konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów, instruktorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w biathlonie (wrzesień 2015) z udziałem Trenerów Kadr Narodowych oraz współpracujących ze Związkiem specjalistów z zakresu fizjoterapii, teorii treningu, jak i technicznego przygotowania sprzętu biathlonisty w Dusznikach Zdroju:
b) dofinansowanie 15 trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą prowadzących 3 razy w tygodniu systematycznie zajęcia sportowe po 90min każda jednostka oraz organizującym dzieciom udział w zawodach narciarskich, biathlonowych, przełajowych itp. w dni wolne od nauki, opiekę podczas wycieczek i zgrupowań szkoleniowych (135 jednostek w okresie kwiecień-grudzień 2015),
c) dofinansowanie centralnego obozu sportowego podczas wakacji dla najaktywniejszych dzieci biorących udział w programie wyłonionych po trzech miesiącach zajęć i biorących udział w zawodach biathlonowych, obóz zorganizowany w ośrodku biathlonowym w Dusznikach Zdroju (jedyny licencjonowany obiekt biathlonowy w Polsce),
d) dofinansowanie transportu i wynajmu obiektu w celu przeprowadzenia w każdym klubie minimum 10 treningów na obiektach biathlonowych (z możliwością spróbowania swoich sił w strzelaniu z karabinka kbks biathlonowego we współpracy z wiodącymi w regionie klubami biathlonowymi, do których w przyszłości mieliby trafić najlepsi młodzi sportowcy),
e) uruchomienie strony internetowej oraz kontynuowanie fanpage na portalu społecznościowym FB dedykowanej projektowi, na której biorące udział w programie klubu będą na bieżącą zamieszczały informację związane z realizacją projektu (zdjęcia, relacje z zawodów, wyjazdów, treningów),
f) promocję klubów, w których można uprawiać biathlon poprzez banery, plakaty, ulotki, plakaty tematyczne.

Zadanie realizowane w tak szerokim zakresie przy wsparciu MSiT i IBU zwiększa nasze możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych partnerów, jak samorządy lokalne czy prywatnych sponsorów w zakresie doposażenia klubów w sprzęt czy przekazanie nagród na zawody.
W 2015 roku program zakłada uzupełnienie zadania o wydawnictwo metodyczno-szkoleniowe cz. I, które ma być efektem współpracy trenerów działających w programie oraz doświadczonych trenerów biathlonu, które będzie stanowiło materiał szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeprowadzanie kursów podnoszących kwalifikacje trenerskie przy zaangażowaniu środków finansowych z Międzynarodowej Federacji Biathlonu.
W 2016 roku program zakłada uzupełnienie zadania o wydawnictwo metodyczno- szkoleniowe cz. II.

2016

Biathlon dla każdego - wyniki 2016 Chorzów, 13.03.2016 WYNIKI WYNIKI GIMNAZJUM Zabrze, 16.04.2016 WYNIKI Jelenia Góra, 14.05.2016 WYNIKI  Warszawa, 21.05.2016 WYNIKI  Świętochłowice, 11.06.2016 WYNIKI…

2015

Biathlon dla każdego - wyniki 2015 Chorzów, 13.03.2015 WYNIKI Chorzów, 21.04.2015 WYNIKI Klasy 1 Klasy 2-3 Zabrze, 26.04.2015 WYNIKI Kategoria K1,M1 Kategoria K2,M2 Kategoria K3,M3 OPEN K1,M1 Duszniki…

2014

Biathlon dla każdego - wyniki 2014 ŚWIĘTOCHŁOWICE, 14.06.2014 WYNIKI CHORZÓW, 25.06.2014 WYNIKI KOŚCIELISKO, 9.08.2014 WYNIKI DUSZNIKI ZDRÓJ, 23.08.2014 WYNIKI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 20.09.2014 WYNIKI …

Wydarzenia

luty, 2017

20lut - 28lut 2000:00lut 28Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów MłodszychOsrblie (SVK)

24lut - 25lut 2400:00lut 25Mistrzostwa Województwa ŚląskiegoWisła

24lut - 25lut 2400:00lut 25Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie woj. MałopolskiegoKościelisko

Partnerzy techniczni
Facebook
X