Sprawozdania/
protokoły Zarządu

15.02.2024
Z-15/02/2024
29.12.2023
Z-14/12/2023
13.10.2023
Z-13/10/2023
12.08.2023
Z-12/08/2023
12.07.2023
Z-11/07/2023
25.05.2023
Z-10/05/2023
10.05.2023
Z-9/05/2023
27.04.2023
Z-8/04/2023
28.12.2022
Z-7/12/2022
14.12.2022
Z-6/12/2022
Sprawozdanie z działalności
2022
Sprawozdanie z działalności
2021
Sprawozdanie z działalności
2020
Sprawozdanie z działalności
2019
Sprawozdanie z działalności
2019
Sprawozdanie z działalności
2017
Sprawozdanie z działalności
2016
Sprawozdanie z działalności
2016
Sprawozdanie z działalności
2014
sprawozdanie finansowe 2022
2022
Sprawozdanie finansowe
2021
Sprawozdanie finansowe
2020
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta
2019
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta
2018
Sprawozdanie finansowe za rok
2017
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta (zawierające opinie) z badania rocznego sprawozdania finansowego
2017
Opinia wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego
2016
Sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta
2015