Zamówienia publiczne

26.06.2023

Ogłoszenie o wyborze oferty – ZP 01/2023

12.06.2023

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, ogłasza przetarg prowadzony w trybie konkurencyjnym otwartym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na realizację zamówienia:

Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath, Szkół Mistrzostwa Sportowego  w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży Polskiego Związku Biathlonu

Dokumenty:

21.06.2022

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, ogłasza przetarg prowadzony w trybie konkurencyjnym otwartym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na realizację zamówienia:Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath, Szkół Mistrzostwa Sportowego  w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży Polskiego Związku Biathlonu

Dokumenty:

05.11.2021

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, ogłasza przetarg prowadzony w trybie konkurencyjnym otwartym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na realizację zamówienia:Dostawa strzelnicy biathlonowej zlokalizowanej w Czarnym Borze oraz Kościelisku obejmującej stanowiska strzeleckie wraz z pełnym wyposażeniem, zapewniającym przeprowadzenie zawodów biathlonowych zgodnie z wymogami oraz regulaminem Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) dla Polskiego Związku Biathlonu

Dokumenty:

02.11.2021

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, ogłasza przetarg prowadzony w trybie konkurencyjnym otwartym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na realizację zamówienia: Dostawa ratraka z wielopozycyjnym pługiem przednim oraz kompletnym tylnym urządzeniem do wygładzania tras wyposażonym w frez oraz 2 przystawki do wygniatania torów klasycznych dla Polskiego Związku Biathlonu

Dokumenty:


15.06.2021 – przetarg unieważniony

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla PZBiath.

Link do postępowania na platformie miniPortal UZP

Dokumenty:

17.03.2020

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

Dokumenty:

17.04.2019

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, informuje o skróceniu terminu składania ofert ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia w PRZETARGU W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

10.04.2019

Polski Związek Biathlonu zwany dalej “Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

Dokumenty:

03.12.2018

Polski Związek Biathlonu zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: „Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia”

Dokumenty:

20.02.2018

09.02.2018 Informujemy, iż załącznik nr 5 do ZP 01/2018 uległ zmianie z uwagi na błędy w parametrach technicznych przedmiotu zamówienia.

06.02.2018

Polski Związek Biathlonu zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

Dokumenty:

23.05.2017

Polski Związek Biathlonu zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia: Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży

Dokumenty: