Wytyczne sportowe - Lato 2024

Opublikowano
7
-
06
-
2024

Polski Związek Biathlonu publikuje Wytyczne sportowe na sezon letni 2024.

Wytyczne oparte są o przepisy biathlonowe IBU. Wytyczne muszą być stosowane na wszystkich zawodach biathlonowych w Polsce, zarówno tych organizowanych przez Polski Związek Biathlonu (PZBiath.) jak i Kluby i ośrodki sportowe. Niniejsze zasady będą stosowane, chyba że w zaproszeniu zostaną określone zmiany, które zostały zatwierdzone przez PZBiath.

No items found.