PZBiath. podejmuje współpracę z Fizjo Factory Chorzów

Opublikowano
6
-
10
-
2023

W siedzibie Polskiego Związku Biathlonu Bartosz Schmidt przedstawiciel Fizjo Factory Chorzów podpisał umowę współpracy. Polski związek reprezentowała Prezes Joanna Badacz i Wice prezes Stanisław Kępka. Współpraca dotyczyć będzie usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Zakres świadczonych usług w Fizjo Factory obejmuje rehabilitację ortopedyczną oraz neurologiczną, diagnostykę funkcjonalna w oparciu o nowoczesne sprzęty, badania przesiewowe, korekcję wad postawy, a także dobór wkładek indywidualnych.

Mamy nadzieję, że na naszej współpracy przede wszystkim skorzystają nasi zawodnicy


No items found.